Cách chăm sóc F0 và phòng lây nhiễm Covid-19 Leave a comment

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Cố vấn khối Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM chia sẻ cách chăm sóc F0 và phòng lây nhiễm Covid-19.

Trả lời

1.4835