Đường lây truyền và triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ Leave a comment


Đậu mùa khỉ là bệnh do virus gây ra, lây truyền từ người qua người bởi dịch thể, vết tổn thương ngoài da hoặc ăn thịt động vật bệnh.

Trả lời