Rượu, thuốc lá phá hủy cơ thể như thế nào Leave a comment


Rượu và thuốc lá là các chất gây nghiện có thể dẫn đến vấn đề về gan, phổi, thúc đẩy tế bào ung thư phát triển.

Trả lời