Cách bảo vệ bản thân không mắc đậu mùa khỉ Leave a comment


Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp phòng bệnh như rửa tay, ăn chín, uống sôi, không ăn thịt động vật nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với người mắc bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.