Tư vấn trực tuyến ‘Bù đắp thể chất, tinh thần cho trẻ dưới 3 tuổi hậu Covid-19’ Leave a commentBác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khối bệnh Nhiễm – Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM.Tiến sĩ – Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng Khoa Dinh Dưỡng – Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM.Tiến sĩ – Bác sĩ Đinh Thạc, Trưởng Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM.Ông Đoàn Văn Toản – Giám đốc phát triển thương hiệu công ty dược phẩm Revopharma.

Trả lời